Partikelforurening i Københavns Lufthavn (CPH)

 

Medarbejdere ansat i CPH, har gennem mange år været bekymrede over det forurenede arbejdsmiljø, som de færdes i til dagligt. En del af disse har på forskellig vis gjort opmærksom på deres utryghed. Bl.a. er der givet udtryk for en overhyppighed af kræfttilfælde blandt tidligere og nuværende kollegaer, ligesom der opleves mange ufrivillige aborter i de områder med mange kvindelige ansatte. Der foreligger dog ingen dokumentation for disse påstande.

 

Bekymringen er steget i takt med at forskningen løbende har opgraderet de risici der er forbundet med at færdes/bo/arbejde i områder med stærk trafik, og den deraf afledte partikelforurening.

 

3F Kastrup har gennem årene forsøgt at få en dialog med lufthavnen om problemerne, men vores interesse for emnet blev ikke gengældt af CPH. Vi kontaktede derfor Arbejdsmiljø Instituttet (AMI) i 2005, nu Nationalt Forskningscenter For Arbejdsmiljø, og anmodede om, at de undersøgte forholdene, herunder niveauet af forureningen.

 

AMI giver skriftligt udtryk for deres interesse, og der afholdtes efterfølgende et møde, hvor de gav udtryk for stor interesse for emnet og meddelte, at de ville vende tilbage efter at have drøftet sagen. AMI vender aldrig tilbage, til trods for deres tilsagn og gentagne rykkere på mail. Vi vurderer at det må have været af politiske årsager!

 

I 2007 offentliggøres en Italiensk rapport som bl.a. konkluderer, at lufthavnsansatte er meget udsatte for DNA skadelige partikler. Næsten samtidig oplyser SAS, at de har foretaget egne målinger og at disse bl.a. viser et højt partikelindhold i luften tæt ved flyene og at dette er på et højere niveau end hvad der måles på H. C. Andersens Boulevard i København (DK’s mest trafikerede vej).

 

3F Kastrup går via medierne ud til offentligheden med dette, og snart efter giver Arbejdstilsynet påbud om, at mindske udledningen af partikler.

 

Vi kontakter Arbejdsmediciner Niels Ebbehøj fra Bispebjerg Hospital og han samler en arbejdsgruppe der bl.a. konkluderer:

 

  • At der er en eksponering i lufthavnen for partikler og formentlig også andre skadelige stoffer der kan nedbringes
  • At der kan være en øget risiko for hjerte-kar og lungesygdomme ved det pågældende arbejde, og at risikoen kan være af samme størrelsesorden som ved arbejde i gaderummet i en storby

 

Efter mediernes fremstilling af problemet, Arbejdstilsynets påbud, og 3F Kastrups opfordringer, vælger CPH at nedsætte en arbejdsgruppe til behandling af problemet. Gruppen sammensættes med repræsentanter fra CPH, de store firmaer i lufthavnen og en repræsentant fra 3F Kastrup. Der aftales forskellige tiltag, men vi kom ikke igennem med vores krav om en systematisk måling og kortlægning af luftkvaliteten i CPH.

 

Der etableres et formelt samarbejde mellem Dansk Metal afdeling 16, Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforeninger og 3F Kastrup, som tilsammen har over 5.000 medlemmer der er ansat i lufthavnen.

 

I 2008 får en bagageportør sin blærekræft anerkendt som en arbejdsbetinget lidelse af Arbejdsskadestyrelsen, da speciallægerne finder det overvejende sandsynligt at luftmiljøet er årsagen til sygdommen. SAS anker ikke afgørelsen!

 

CPH accepterer, at der skal iværksættes måling og kortlægning af problemets omfang og der indgås aftale med Danmarks Miljø Undersøgelse (DMU) om at udføre opgaven. Målingerne påbegyndes i efteråret 2009 og forventes afsluttet i august 2010. Endelig rapport forventes først færdig i maj 2011.

 

3F Kastrup - Saltværksvej 68 - 2770 Kastrup - Tlf: 70 300 950 - lars.brogaard@3f.dk