EU-Kommissionen intensiverer indsatsen overfor partikelforurening

 

Alvorligheden af partikelforureningen i de europæiske lufthavne, er på baggrund af projekt Clean Air gået op for EU-kommissionen.

 

På 2 møder i EU-kommissionen er partikelforurenings problematikken rejst af Vagt- og Sikkerheds­funktionærernes Landssammenslutning på vegne af Projekt Clean Air - No Pollution.

 

På den baggrund har EU-kommissionen og de europæiske arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer indenfor vagt- og sikkerhedsbranchen i enighed besluttet at intensivere samarbejdet for at nå frem til en fælles forståelse for, hvordan eksponering af partikelforureningen i lufthavnene kan nedbringes.

 

Flybrændstof og forbrændingsprodukter er en kemisk blanding der nu indgår i EU-kommissionens arbejdsprogram og er nu på listen over de stoffer, der nu skal vurderes af Den Videnskabelige Komite for Erhvervsmæssig Eksponering.

 

Det kan også oplyses, at Projekt Clean Air - No Pollution, har en rigtig god dialog med flere danske EU-parlamentarikere.

 

 

 

 

 

 

3F Kastrup - Saltværksvej 68 - 2770 Kastrup - Tlf: 70 300 950 - lars.brogaard@3f.dk