Clean Air - No Pollution.

 

Under det slogan har Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening (VSL), Dansk Metal afd. 16 og 3F Kastrup, indgået et formelt samarbejde om at nedbringe partikelforureningen i Københavns lufthavn, Kastrup. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de tre forbund, som vil være kampagnens omdrejningspunkt. Har du forslag, gode ideer eller kommentarer, så hører vi dem gerne!

 

Vi vil med en fælles kampagne kunne forstærke den eksisterende indsats, hvilket mange af vore medlemmer ønsker. Vi har i samarbejde med CPH og de store selskaber i lufthavnen, allerede iværksat følgende tiltag til nedbringelse af partikelforureningen:

 

  • Sluk motoren kampagne
  • Grøn grej kampagne
  • Minimere brug af APU (flyets hjælpemotor)
  • Iværksat måling af partikelforureningens niveau i lufthavnen

 

Det er alle tiltag som peger i den rigtige retning, men, vi vil mere end det. Vi vil bl.a. inddrage politikerne, både herhjemme og i EU. Vi vil diskutere grænseværdier med Arbejdstilsynet og andre relevante parter. Vi vil pege på konkrete tiltag, som vil kunne nedbringe udledningen af partikler og meget mere.

 

Vi har valgt at tilknytte ekspertise til kampagnen og har indledt et samarbejde med Kåre Press-Kristensen, Civilingeniør Ph.D. fra Økologisk Råd. Kåre Press skal bistå os med tolkning af rapporter, oplæg på medlemsmøder og internationale kontakter m.m..

 

Ingen er vel længere i tvivl om de skadelige påvirkninger af helbredet, som partikelforureningen er årsag til? Et faktum er, at en bagageportør har fået anerkendt sin blærekræft som værende en arbejdsbetingede lidelse, hvilket understreger alvoren og nødvendigheden af vores kampagne.

 

Kampagnen har ikke til mål at afvikle lufthavnen, tværtimod, vi taler om udvikling og skabelse af en sundere og ”grønnere” arbejdsplads.

 

3F Kastrup - Saltværksvej 68 - 2770 Kastrup - Tlf: 70 300 950 - lars.brogaard@3f.dk