Vi har i mange år anbefalet lufthavnen, at traktorering af flyene til og fra standpladserne vil kunne reducere udledningen af partikler markant. Lufthavnen har indtil nu ikke ønsket at følge denne opfordring, med henvisning til, at det bl.a. ikke vil være muligt at afvikle trafikken. Der findes derfor ikke videnskabeligt bevis for vores påstand, men sund fornuft gør, at vi fastholder traktorering som en væsentlig løsning af problemet. At det nu også er muligt at løse opgaven med eldrevne traktorer, underbygger yderligere denne løsningsmodel.

 

Der vil naturligvis være udgifter til indkøb og drift af flere push-back traktorer. Men udover en markant nedbringelse af partikelforureningen, vil der også være en mærkbar besparelse på brændstof (fuel) til flyene. Når brændstofforbruget skal beregnes til en flyvning, bliver der også beregnet forbrug til at flyet skal ”taxi” fra standpladsen og ud til take off.

 

Følgende forbrug er vejledende:

 

CRJ 900 100 kg fuel

 

MD 80 200 kg fuel

 

Airbus 321 200 kg fuel

 

Boeing 737 200 kg fuel

 

Airbus 330/340 500 kg fuel

 

Et regnestykke kunne være, at hvis der årligt er 100.000 flystarter i lufthavnen og vi beregner et gennemsnitsforbrug på 200 kg fuel pr. start, så vil der være en samlet besparelse på 20 millioner kg fuel. Beregningen skal dog tages med flere forbehold, dels vil en traktorering helt ud til take off nok ikke være mulig og dels er der ikke medregnet forbrug til flyets hjælpemotor (APU) og push back traktoren m.m..

 

Et andet oplagt sted at øge brugen af traktorering, er ved de-icing af flyene. I perioder med hård vinter, er der ofte kødannelse af fly der afventer de-icing. Det medfører mange ”stop og starter” af flyene, hvorved der bruges store mængder af brændstof og samtidig udledes skadelige partikler.

 

 

 

 

 

3F Kastrup - Saltværksvej 68 - 2770 Kastrup - Tlf: 70 300 950 - lars.brogaard@3f.dk