Skrevet af:

Kåre Press-Kristensen konsulent for Clean Air projektet

Lars Brogaard  faglig sekretær i 3F Kastrup

Janne Hansen, sagsbehandler i 3F Kastrup

 

Der er i dag bred sundhedsfaglig enighed om, at ultrafine partikler udgør et alvorligt sundhedsproblem.

Alligevel bliver ultrafine partikler ofte overset – også når det gælder arbejdsmiljøet. Der eksisterer for eksempel ingen grænseværdier for ultrafine partikler. Men det skal ikke forhindre os i at sætte problemet på dagsorden. Tværtimod.

 

Ultrafine partikler er partikler, der har en diameter under 0,00001 cm. Hvis 1.000 ultrafine partikler lå ved siden af hinanden, så ville de have samme tykkelse som et hår. Der er altså tale om ekstremt små partikler, som derfor ikke kan ses.

 

Ultrafine partikler kommer primært fra forbrændingsprocesser – for eksempel dieselmotorer og flymotorer.

Det er særlig de ultrafine partiklers ringe størrelse, der gør dem sundhedsskadelige, fordi de derved kan trænge dybest ned i lungerne og blive afsat i lungernes yderste forgreninger kaldet alveolerne.

På overfladen af ultrafine partikler sidder tjærestoffer, tungmetaller og andre ubehagelige stoffer, der derved transporteres ned i lungerne.

 

Ligeledes er der nu mistanke om, at ultrafine partikler kan optages igennem næseslimhinden og vandre direkte ind i hjernen.

 

Årsag til sygdom

Det er i dag velkendt, at ultrafine partikler fra vejtrafik kan forårsage kræft, hjertekarsygdomme, blodpropper, bronkitis, astma og dermed et højt sygefravær.

 

Ligeledes er der mistanke om, at de ultrafine partikler er fosterskadelige og medvirker til hjernesygdommene Parkinson og Alzheimers.

 

I København skønner Institut for Folkesundhed, at op mod 400-500 mennesker hvert år dør for tidligt pga. forureningen med ultrafine partikler fra trafikken. Til sammenligning omkommer 10-15 personer i trafikulykker i København.

 

Filtre hjælper

I dag findes der gode lukkede partikelfiltre til dieselkøretøjer.

 

Partikelfiltrene fjerner over 95% af de ultrafine partikler. En lang række af disse partikelfiltre kan også anvendes til arbejdsmaskiner. Imidlertid er det sjældent ejeren af det enkelte dieselkøretøj eller arbejdsmaskine, der udsættes for forureningen. Det er medarbejderen.

 

Derfor er ejeren ofte tilbageholdenhed med at påmontere filtre. En anden mulighed for at undgå partiklerne er el-drift. Arbejdsmaskiner der anvender el giver ingen lokal forurening. De er ofte lidt dyrere i indkøb, men til gengæld billigere i drift end dieselmaskiner.

 

Den dyrere indkøbspris afholder dog mange fra at investere i el-drift selv om der på sigt kan være tale om en ganske rentabel investering.

 

Kan reduceres

Desuden kan forureningen med ultrafine partikler ofte reduceres ved at tilrettelægge arbejdet på en fornuftig måde for eksempel ved at slukke for maskiner, der ikke benyttes.

Alternativt kan arbejdsgangen måske planlægges, så medarbejderne sjældent opholder sig tæt på forureningskilderne.

 

Endelig kan medarbejderne anvende åndedrætsværn. Det er set med vores øjne absolut sidste udvej.

Forureningen skal fjernes ved kilden. Det er det forurenende udstyr, der skal rense luften når den udledes – ikke vores medarbejdere, der skal rense luften inden den indåndes.

 

 

 

3F Kastrup - Saltværksvej 68 - 2770 Kastrup - Tlf: 70 300 950 - lars.brogaard@3f.dk