Tæt på 70 procent grønt grej i CPH

 

CPH, SGH og Novia arbejder i fællesskab på at øge andelen af grønt grej som et middel til at begrænse forureningen med ultrafine partikler i lufthavnen. Ny optælling viser, at selskaber med handlingsgrej eller grej over 3,5 ton allerede ved udgangen af 2011 samlet set lå over 2012-målet for grønt grej.

 

Antallet af miljøvenlige køretøjer og andet grønt handlingsgrej i CPH, SGH og Novia vokser støt. Den netop gennemførte årlige audit (revision) af handlingsgrejet viser, at andelen af grønt grej i lufthavnen ved udgangen af 2011 udgjorde næsten 70 procent – helt præcist 69,6 procent. Dermed er målet for 2012 samlet set allerede nået.

 

En styregruppe med navnet ”Luftforurening på apron", hvor der er repræsentanter for CPH, BKL, Novia og SGH har siden 2007 iværksat en række initiativer, der skal forbedre luftkvaliteten på forpladsen i CPH.

Styregruppen har blandt andet vedtaget en samarbejdsaftale, hvor forurenende handlingsgrej løbende skal erstattes med grønt grej, som eksempelvis eldrevet grej eller dieseldrevet grej med partikelfilter.

Da indsatsen for mere grønt grej blev indledt for 4-5 år siden, kunne under halvdelen af grejet karakteriseres som grønt. I samarbejdsaftalen er der en målsætning om, at der senest 1. oktober 2012 skal være 65 procent grønt grej i lufthavnen, og i 2010 nåede man lige op over 60 procent, mens man i 2011 altså kom op på næsten 70 procent.

 

En stor indsats
”Det er er meget glædeligt, at vi allerede nu ligger over målet for 2012. Det viser, at alle parter i lufthavnen tager problemstillingen om ultrafine partikler alvorligt og gør en stor indsats for at opfylde de mål, som vi i fællesskab har sat,” HR-direktør Peter Hansen.

Han er en af CPH’s repræsentanter i den overordnede styregruppe for Luftforurening i CPH, hvor også 3F, handlingsselskaber og en række andre væsentlige aktører er repræsenteret.

Både handlingsselskaberne og CPH har i 2011 investeret i forskellige typer af nyt grønt grej. CPH har blandt andet indkøbt 15 nye traktorer (se foto) til snerydning på og omkring standpladser og terminaler, og de nye traktorer er alle blevet udstyret med et lukket partikelfilter, der begrænser udslippet af partikler af alle størrelser betydeligt.

Yderligere har CPH investeret i 6 mobile, eldrevne GPU’er, der kan bruges i tilfælde af, at der ikke er strøm på standpladsen. De kan i et vist omfang erstatte dieseldrevne GPU’er, og dermed være med til at mindske luftforureningen.

 

Nye eldrevne køretøjer
I SGH har man i 2011 fået 12 nye eldrevne Mulag-bånd (køretøjer med transportbånd til lastning/losning) og to nye eldrevne passagertrapper.

Også Novia har investeret i nyt grønt grej i 2011. Det drejer sig om 12 nye eldrevne traktorer samt to nye lastbiler, der opfylder de strenge krav til den såkaldte Euro 5 norm og dermed er defineret som grønt grej.

 

3F Kastrup - Saltværksvej 68 - 2770 Kastrup - Tlf: 70 300 950 - lars.brogaard@3f.dk